PMPG: Kamil Durczok żąda 7 mln zł zadośćuczynienia od AWR Wprost