RN Warimpeksu przedłużyła kadencję zarządowi z Franzem Jurkowitschem na czele